Włamania do szkół – grudzień 1980 r.


PRL


Polecamy

Plakaty promocyjne obu obozów (wolsztyńskiego i grodziskiego)Referendum za przyłączeniem gminy Rakoniewice do powiatu wolsztyńskiego

Video


II wojna światowa


XX-lecie międzywojenne


Polecamy

Okładka opracowania pt. Wiadomości historyczne o szkole we wsi i w mieście Rakoniewice od XIII do XX wiekuWiadomości historyczne o szkole we wsi i mieście Rakoniewice od XIII do XX wieku

Drogi do wolności


Biografie