Brunon Buda

| 1 grudnia 2014
Biografie

Brunon Buda urodził się 1 stycznia 1893 r. w Rakoniewicach, w zaborze pruskim. Tutaj ukończył szkołę powszechną. Już w dzieciństwie przejawiał szczególne uzdolnienia malarskie. Uczył się zawodu malarza w Berlinie. Po ukończeniu szkoły pracował w atelier filmowym w Berlinie przy wykonywaniu dekoracji do pierwszych filmów niemych i czarno-białych. Tam też nauczył się malować kopie różnych obrazów znanych malarzy stosując wielorakie techniki nakładania farb olejnych na płótna.

Brunon Buda

Brunon Buda | fot. zbiory E.Laskowski | projekt okładki D.Wajs

Podczas I wojny światowej został zmobilizowany do armii pruskiej. Walczył na froncie niemiecko-francuskim. Wybuch bomby zasypał ziemią siedmiu żołnierzy, z których dwóch zdołało się uratować. Jednym z nich był Brunon Buda. Został zwolniony z wojska i wrócił do Rakoniewic. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wstąpił do grupy powstańców rakoniewickich walcząc o wyzwolenie ziemi rakoniewickiej, wolsztyńskiej, kargowskiej i babimojskiej.

W 1928 r., jako naczelnik OSP, opracował model strażnicy rakoniewickiej i zaprezentował go na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.

W 1933 r. ożenił się z Stanisławą z d. Ogrodowską. Z tego związku urodziło się czworo dzieci: Aleksandra, Zygmunt, Barbara i Maciej.
Brunon założył prywatną firmę malarską. Wykonywał renowacje polichromii i wnętrz kilku świątyń, m.in. w Jabłonnej, Rostarzewie, Granowie i w Poznaniu. Malował też obrazy (martwa natura, pejzaże) na zlecenia osób prywatnych i firm prywatnych. Był pomysłodawcą i wykonawcą logo Wytwórni Soków Grzybowskiego w Rakoniewicach w postaci piejącego koguta.

Brunon Buda

Brunon Buda | fot. zbiory E.Laskowski

W okresie międzywojennym był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach uczestnicząc w akcjach ratowniczych podczas częstych pożarów drewnianych zabudowań gospodarczych. W 1945 r. został wybrany naczelnikiem OSP w Rakoniewicach. W 1950 r. mianowano go na Honorowego Naczelnika OSP za długoletnią i aktywną pracę w straży.

Zmarł 19 września 1972 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rakoniewicach.


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×