Burmistrz Śniatecki odpowiada na pytania Komitetu Wydawniczego Albumu Dziesięciolecia D.O.K. VIII

| 9 września 2015
XX-lecie międzywojenne

Dzięki uprzejmości Michała Serdyńskiego z Archiwum Państwowego w Poznaniu publikujemy ciekawe informacje dot. naszego miasta wytworzone na początku XX wieku (jeden z dokumentów datowany 15 grudnia 1931 r.) przez ówczesnego burmistrza Rakoniewic Leona Śniateckiego. Ów informacje stanowią odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przesłanym do rakoniewickiego magistratu przez Komitet Wydawniczy Albumu Dziesięciolecia Okręgu Korpusu nr VIII. Poniżej publikuję cały materiał z zachowaniem oryginalnej pisowni, a także skanami dokumentów (źródło: zbiór Erich Sandow - spuścizna, sygn. 18) .

Leon Śniatecki burmistrz Rakoniewice

Leon Śniatecki burmistrz Rakoniewice. | fot. zbiory D.Wajs i Archiwum Państwowe w Poznaniu

 1. Podać krótki zarys dziejów wójtostwa, rok założenia oraz ważniejsze wydatki.
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • Miasto powstało na podstawie przywileju nadanego przez Króla Polskiego Jana Kazimierza z dnia 24 lutego 1662 i otrzymało wonczas nazwę „Polski Freystadt” w końcu 17 lutego stulecia Rakwitz (Rakoniewice).
   • Rok 1675/76 przeżywa miasto niepokoje szweckie.
   • W roku 1708 zniszczone zostało prawie całe miasto przez pożar.
   • W roku 1729 przechodzi miasto w posiadanie Jerzego Felicjana Sapiechy, starosty z Wilkowa.
   • W roku 1813 przechodziły przez miasto wojska francuskie które wracały z Rosji. Po francuskich żołnierzach zakwaterowali tu rosyjscy żołnierze przez 17 niedziel. Dnia 23 grudnia obchodzono bardzo uroczyście imieniny Cara Aleksandra.
   • W roku 1815 przeszło miasto w posiadanie prusaków i liczyło w onczas 1203 mieszkańców.
   • W czasie od 1832-1845 ożywiło się miasto przez handel pijawkami które z Rosji sprowadzono i do Hamburga a tamstąd do Angli wysyłano.
   • W roku 1837 liczyło miasto 1676 mieszkańców a w roku 1861 2042 mieszkańców obecnie 2100.
   • 4 stycznia 1919 walki powstańcze.
   • 17 listopada 1927 pożar zniszczył 9 historycznych budynków z podcieniami.
 2. Zabytki przeszłości i sztuki (kościoły, pomniki) i z jakiego czasu.
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • Kościół ewangelicki z roku 1862.
   • Kościół rzymsko-katolicki zbudowany przez patrona Hr. Marcelego Czarneckiego z 1914 roku.
   • Pomnik ku czci poległych Bohaterów o wolność Ojczyzny z 1928 r.
   • Pomnik Marszałka Piłsudskiego z 1931 r.
   • Stadjon i strzelnice 200 mtr. dla P.W. i W.F.
 3. Jakie posiada ośrodki kulturalne (szkoły, towarzystwa oświatowa).
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • 2 szkoły powszechne.
   • Towarzystwo Czytelni Ludowej.
   • Towarzystwo Śpiewu „Harmonja”.
   • Związek Strzelecki.
   • Towarzystwo Uczestników Powstań Narodowych.
   • Towarzystwo Wojaków i Powstańców.
   • Towarzystwo Inwalidów Wojennych.
   • Towarzystwo Przemysłowców Polskich.
   • Towarzystwo Robotników.
   • Ochotnicza Straż Pożarna.
 4. Kiedy powstało P.W. Przez jakie Towarzystwo założone, kto stał na czele?
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • P.W. powstało dnia 17 czerwca 1926. Założył je burmistrz Śniatecki i ten sam od tego czasu jest przewodniczącym Komisji P.W. i W.F.
 5. Rozwój P.W. / przystępowanie organizacji, ćwiczenia, wycieczki, udział w obozach ćwiczebnych.
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • Związek Strzelecki i Hufiec szkolny należą do P.W. i liczą razem 75 członków.
 6. Nazwiska pp. Wójtów z lat 1918-1931
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • 1918 r. burmistrz Beitler.
   • 1919 r. zastępca burmistrza, aptekarz Stefan Jasiński.
   • Od 1920 r. do dziś burmistrz Leon Śniatecki.
 7. Nazwiska prezesów towarzystw należących do P.W. Z lat 1918-1931.
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • Śniatecki Leon, prezes Oddziału Związku Strzeleckiego w Rakoniewicach.
 8. Nazwiska instruktorów P.W. Z lat 1918-1931.
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • Sierżant Błaszczyk, Zielniewicz i Kuczmo.
 9. O ile w danej miejscowości formowały się oddziały wojskowe, podać w jakim kierunku szła pomoc społeczeństwa.
  • [Burmistrz Leon Śniatecki]:
   • Brak odpowiedzi.
Odpowiedzi burmistrza Śniateckiego.

Odpowiedzi burmistrza Śniateckiego. | fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Odpowiedzi burmistrza Śniateckiego.

Odpowiedzi burmistrza Śniateckiego. | fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu.


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×