Handel pijawkami w Rakoniewicach

| 13 listopada 2016
Drogi do wolności

W latach 1832-49 Rakoniewice słynęły z handlu pijawkami zakrojonego na skalę międzynarodową. Założono tutaj główny skład pijawek, które sprowadzano z Rosji (Moskwy i Tyflisu, nazwa funkcjonująca w latach 1845-1936, obecnie Tbilisi - stolica Gruzji), Mołdawi, Galicji i Węgier.

Handel pijawkami w Rakoniewicach

Handel pijawkami w Rakoniewicach | fot. D.Wajs (zdjęcie pijawki pochodzi ze strony internetowej pijawkiwroclaw.pl)

Od dawna jednym z najradykalniejszych sposobów leczenia u ludzi chorób było upuszczanie krwi, co jednak mogło się okazać niebezpieczne dla pacjenta, gdyż stwarzało możliwość infekcji. Bezpieczniejsze było przykładanie do ciała chorego pijawek, które wypijały krew. Ten sposób leczenia niektórych schorzeń stał się popularny w XIX wieku. Powstało więc zapotrzebowanie na pijawki.

Handel pijawkami w Rakoniewicach zapoczątkowało dwóch Meklemburczyków (Meklemburgia – kraina historyczna na terenie dzisiejszych Niemiec) Wolf i Cliwers. Na początku zbierali je w Obrze, potem w Spreewald (Niemcy), a kiedy te źródła się skończyły, wysyłali swych pracowników do Rosji, Mołdawii, Galicji i na Węgry. W Rakoniewicach wypoczywały one pół roku w specjalnych stawach, skąd eksportowano poprzez Hamburg do Francji i Anglii. Żywiono je krwią końską, a łowiono wchodząc do wody bosymi nogami, do których się przyczepiały.

W roku 1837 przywieziono do Rakoniewic około 4 miliony pijawek, z których większa część szła do zachodniej prowincji Prus i do Hamburga. Tym handlem zajmowało się wówczas 17 handlarzy i 46 czeladników, obrót pieniężny wynosiło około 50 000 talarów. W roku 1839 trudniło się nim 3 kupców hurtowych, 45 handlarzy i 62 pomocników użytych do łapania pijawek – łącznie 80 osób. W ciągu 1842 roku sprowadzono z południowej Rosji i Węgier do Rakoniewic 2.150.000 sztuk pijawek, natomiast 1.400.00 przezimowało w miejscowych stawach. Łącznie na sprzedaż było przeznaczonych 3.550.000 pijawek. Jak podaje Stanisław Karwowski, przez Rakoniewice przechodziło rocznie od 4-5 milionów pijawek, co dawało – nie licząc kosztów własnych – od 130 do 170 talarów rocznego dochodu na osobę.

Około 1850 roku handel pijawkami w Rakoniewicach zanikł w równie zagadkowy sposób, jak powstał. Być może rozwój środków transportu sprawił, że były one przewożone statkami lub koleją bezpośrednio na miejsce zbytu. Może też rozwinęły się lokalne hodowle.

Źródła


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×