IV Zlot Okręgowy i 10-cio lecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rakoniewicach

| 2 listopada 2014
XX-lecie międzywojenne

Czwarty Zlot okręgowy K.S.M. okręgu wolsztyńskiego w Rakoniewicach udał się w niedzielę (02.06.1935 r.) ponad wszelkie przypuszczenie. Była to jedna wielka, potężna manifestacja katolickiej młodzieży, która chciała publicznie pokazać swą siłę duchową i fizyczną, zaofiarowaną Kościołowi i Państwu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Rakoniewicach

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Rakoniewicach. Drugi rząd od dołu, od lewej: (5) Stanisław Wyrwiński, (6) Aleksander Leśniczak, (7) ks. proboszcz Roman Dadaczyński, | fot. zbiory D.Wajs

Już wczesnym rankiem na szosach i drogach zbiegających się w Rakoniewicach rozlegał się turkot wozów i dźwięk sygnalizacyjnych dzwonków rowerowych. Druhowie jadą na zlot. Uciążliwa droga – mimo wszystko twarze uśmiechnięte.

Od godz. 6-tej do 10 trwało strzelanie z broni małokalibrowej zespołowe po trzech z każdego oddziału. Zawody zacięte, przecież niektórzy to byli żołnierze.
Nadjeżdżają sznury reszty druhów. Wszyscy na punkt zborny do rynku.

Zawody strzeleckie podczas 10-lecia KSM w Rakoniewicach

Zawody strzeleckie na rakoniewickim stadionie podczas 10-lecia KSM w Rakoniewicach. Na pierwszym planie Jan Wojciechowski, syn Stanisława Wojciechowskiego. | fot. zbiory D.Wajs

O godz. 10-tej rusza specjalna kompania umundurowanych na dworzec aby powitać władzę Centrali w osobie ks. Dyr. Michalskiego; krótkie powitanie przez dh. prezesa okręgowego i odmarsz przy dźwiękach orkiestry przed probostwo. O godz. 10:30 zbiórka oddziałów na rynku, oddziały ustawiają się w czworoboku następnie naczelnik okręgowy dh. Kaczmarek odbiera raport naczelników poszczególnych oddziałów, wydaje ostatnie rozkazy i wskazówki zlotowe. Pada komenda „baczność”, następuje odczytanie rozkazu zlotowego przez dh. prezesa okr. Br. Nolkiego:

Druhowie!

Stajecie dzisiaj w szeregu, by całemu światu pokazać, że młodzież polska wiernie stawa pod znakiem Krzyża i Orła Białego. Zapatrzeni w świetlane wzory i przykłady serc młodocianych, co dzisiaj w królestwie niebieskiem zdobią Ojczyznę naszą, którą nie daremnie Papieże zwali Matką Świętych, przypomnijcie sobie przyrzeczenia złożone na Wasze Sztandary.

Jako rycerze przedniej Straży Akcji Katolickiej, ukochana młodzieży stawaj wiernie pod sztandarem Chrystusa-Króla, któremu jesteście poświęceni; niezrażeni niczem idźcie w bój o święte Chrystusowe zasady.

Niech w pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny przewodzi nam Jezus Chrystus, Nasz Bóg i Nasz Pan, niech nam sekunduje Święty nasz Patron św. Stanisław Kostka, a Matka Najświętsza, ta co w Ostrej świeci bramie i z Jasnej króluje nam góry, niech nas otuli płaszczem przemożnej Swej opieki i prowadzi nas do wiernej a wytrwałej służby pod sztandarem Jezusowego Krzyża dla chwały Bożej, na pożytek kościoła naszego i ukochanej młodzieńczem sercem Ojczyzny naszej Polski.

Gotów!

ks. proboszcz Dadaczyński
Asystent okręgowy.

Chwila skupienia: Na rynek wchodzą władze K.S.M. ks. Dyr. Michalski delegat centrali, ks. Asystent okręg. Dadaczyński, dh. naczelnik okręg. Raportuje: 19 sztandarów, 562 dh., 36 druhen stoi gotowych do przeglądu. Następuje przegląd i powitanie dh. przez ks. Asystenta okręg. hasłem „Gotów”, poczem rusza pochód na nabożeństwo polowe na cmentarz przy kościele. Mszę św. odprawił ks. Dyr. Michalski.

Uroczyście połyskują w cudownem słońcu sztandary, uroczyście brzmią tony śpiewu wszystkich druhów i muzyka orkiestry: Nie ogarniony całem światem Boże.

Po mszy św. podchodzi ks. mjr. Dadaczyński. Kazanie. Potężnym głosem i jeszcze potężniejszym uczuciem tętnią słowa kaznodzieji, wzywającego swą młodzież ukochaną do twardej pracy dla Kościoła. Niełatwe nasze zadanie – ale jest Bóg który nam K.S.M. przednia Straż Akcji Katolickiej, będzie tą armją, która odniesie zwycięstwo. Kończąc kazanie zaintonował ks. Asystent pieśń „Boże coś Polskę”.

KSM Rakoniewice - zdjęcie wykonane przed drzwiami kościoła w Rakoniewicach

KSM Rakoniewice – zdjęcie wykonane przed drzwiami kościoła w Rakoniewicach. Pierwszy rząd od lewej: (1) Stanisław Wyrwiński (ojciec Zygmunta Wyrwińskiego), (2) Aleksander Leśniczak, (3) ks. proboszcz Roman Dadaczyński. | fot. zbiory D.Wajs

Po nabożeństwie pochód rusza do defilady, którą odbiera władza przełożona przed lokalem p. Świetlewskiego (przyp. red. w podwórzu budynku, który obecnie znajduje się przy Placu Powst. Wlkp. 13).
Następnie rozwiązanie pochodu a druhowie spieszą na salkę p. Świetlewskiego gdzie odbędzie się akademia z okazji 10-cio lecia K.S.M. Rakoniewice. Zebranych gości wita w serdecznych słowach ks. Asystent okręgowy. Przewodnictwo objął Tajny Szambelan Jego Świętobliwości p. Hrabia Czarnecki dając wyraz radości i przywiązania do Kościoła i Ojczyzny naszej młodzieży, następnie deklamacja druhów z Rakoniewic, poczem wygłasza krótki lecz treściwy referat ks. Dyr. Michalski. Sprawozdanie z 10-cio lecia K.S.M. Rakoniewice zdaje dh. sekr. Biegański, 10 lat mrówczej pracy nad młodzieżą pozaszkolną nie jest wprawdzie wielki okres czasu lecz praca rwała naprzód, naprzód dla świętej sprawy krzyża o orła białego. Za zasługi położone w pracy K.S.M. wręcza ks. Asystent dyplomy, p. Mani miejscowemu organiście, dh. prezesowi Gniewkowskiemu i innym. Druhowie pozamiejscowi K.S.M. składają życzenia i gwoździe pamiątkowe z okazji 10-cio lecia. Na koniec odśpiewano pieśń „My chcemy Boga”.

Krótka przerwa obiadowa – O godz. 14:30 znowu zbiórka oddziałów na rynku, kompania honorowa K.S.M. Chorzemin wyprowadza kompanię sztandarową na czoło pochodu i pochód rusza na boisko P.W. i W.F. Bez najmniejszego błędu tworzy się czworobok wokoło masztu zlotowego. Prezes okręgowy dh. Br. Nolka otwiera zawody. Baczność! Orkiestra gra hymn papieski i państwowy. Zwolna podnoszą się flagi polska i kościelna na maszt. U stóp bander składają poczty swoje sztandary. Służba wartownicza. K.S.M. Chorzemin stawia wartę honorową przy flagach.

Stadion w Rakoniewicach.

Stadion w Rakoniewicach. | fot. zbiory D.Wajs

Żywe tony marsza dwurzędem wkraczają zawodnicy, poczem właściwe zawody. Pięciobój, trójbój dla młodszych, sztafeta olimpijska, zawody w siatkówkę. Zawody wypadły bardzo sprawnie. Zasługa to komisji sędziowskiej która z zadania swego wywiązał się ku wielkiemu zadowoleniu zawodników i zarządu okręgowego. W skład komisji sędziowskiej wchodzili: sędzia główny p. Przybyła Adam, sędziowie p. Rzepa, starter p. Tomaszewski, sekretarz p. B.Warguła.

O godz. 18:30 zbiórka zawodników przy flagach, ogłoszenie zwycięzców, rozdanie nagród. Znowu brzmi hymn papieski i państwowy, flagi opuszczają się zwolna. – Koniec zawodów i zlotu przez odśpiewanie „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.

Czwarty zlot okręgowy w Rakoniewicach skończył się jako dodani egzamin hartu ducha i ciała naszej młodzieży, co w służbę Bogu się oddał i Ojczyźnie.

Gotów.

Rakoniewiccy lekkoatleci

Rakoniewiccy lekkoatleci z okresu XX-lecia międzywojennego, tutaj w barwach T.G. Sokół Rakoniewice. Od lewej: (1) Kazimierz Kostrzewski, (3) Marcin Maraszek, (4) Józef Zygmunt. | fot. zbiory D.Wajs

Wyniki zawodów

Pięciobój

  1. miejsce – Maj (Zbąszyń) 2641 pkt.
  2.  miejsce – Marcin Maraszek (Rakoniewice) 2487 pkt.
  3.  miejsce – Kostrzewski (Rakoniewice) 1837 pkt.

Poza konkursem Józef Zygmunt (Rakoniewice) osiągnął w pięcioboju 2936 pkt. a E.Przymuszała (Wolsztyn) w skoku w wzwyż przekroczył 1,70 m.
Startowało 4 zawodników.

Trójbój

  1. miejsce – Krawiec (Rakoniewice) 2019 pkt.
  2. miejsce – Kaczmarek (Zbąszyń) 1995 pkt.
  3. miejsce – Frąckowiak 1927 pkt.

Poza konkursem Jaśnik (Grodzisk Wlkp.) 2216 pkt.
Startowało 18 zawodników.

W sztafecie olimpijskiej (800 x 400 x 200) zwyciężył Wolsztyn w czasie 3.48.2 zdobywając puchar ufundowany przez ks. majora Dadaczyńskiego na własność.

Źródło: Orędownik na Powiat Wolsztyński
z 1935 roku (nr. 64,65,66)


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×