Jan Krynojewski – Sokół, który ukrywał się 1825 dni przed niemieckim okupantem

| 28 stycznia 2018
II wojna światowa

Urodzony 10 czerwca 1908 r. W dwudziestoleciu międzywojennym należał do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Rakoniewice. Specjalizował się m.in. w pięcioboju, biegu na 100 metrów i rzucie granatem. W czasie II wojny światowej ukrywał się 1825 dni przed okupantem niemieckim.

Jan Krynojewski

Jan Krynojewski w mundurze wojskowym. | fot. zbiory D.Wajs

Sprawność fizyczna, którą uzyskałem przez sport, pozwoliła mi w dużej mierze przetrwać okupację. Niemcy tropili mnie bezskutecznie przez 1.825 dni, nie mogąc odnaleźć mojej kryjówki w ojcowskiej stodole. Do dziś przechowuję 5 pamiątkowych medali zdobytych na zawodach lekkoatletycznych w 1929 r. – Jan Krynojewski, 17.07.1975 r. podczas jubileuszu 50-lecia LZS Sokół Rakoniewice.

Kurs Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Zbąszyniu. Jan Krynojewski pierwszy od lewej, w pierwszym rzędzie od góry. Marcin Maraszek czwarty od prawej, w trzecim rzędzie od góry. | fot. zbiory D.Wajs.

Jan Krynojewski ukrywał się u kuzyna w Naramowicach, a później w Wiosce. Często „wpadał” on do rodziców w Rakoniewicach, by pomóc im w pracy. Oto fragment jego relacji:

Najgorszy był dla mnie dzień 20 lutego 1943 r. gdy pomagałem rodzicom młócić zboże w stodole – ok. godz. 16-tej – ojciec zauważył, że na podwórze wchodzą żandarmi niemieccy. Było ich sześciu. Zorientowałem się rychło, że chodzi o mnie. Momentalnie zsunąłem się w dół do sąsieka i ukryłem między warstwy snopków żyta. Przez szpary w stodole widziałem, co dzieje się na podwórzu. Ojciec stanowczo twierdził, że mnie już kilka lat nie widział. Bito go i kopano; nie mogłem już wytrzymać, chciałem się rzucić na oprawców. Opanowałem się jednak… Odstąpiono od dalszego przeszukiwania gospodarstwa. Było jednak ono obserwowane do późnych godzin przez żandarmerię. Ojciec po zmaltretowaniu przez żandarmów leżał długi czas chory. W nocy o godz. 2-giej wyszedłem z ukrycia. Ukryłem się u sąsiadów w chlewie, a z rana znalazłem schronienie u p. Klorka.

Członkowie rakoniewickiego Sokoła w paradzie konnej – prawdopodobnie w 1934 r. podczas 15-lecia TG Sokół Rakoniewice. Jan Krynojewski drugi od prawej w pierwszym rzędzie. | fot. zbiory D.Wajs.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Rakoniewice. Stoją od lewej: (2) Marcin Maraszek, (4) Kostrzewski, (6) Jan Krynojewski. | fot. zbiory D.Wajs.

Źródła


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×