Ks. Paweł Gregor

| 6 lutego 2021
Biografie

Urodzony w r. 1858 w Rakoniewicach z bogobojnej i ogólnie szanowanej rodziny mieszczańskiej, przebywał do lat 1 w domu rodzicielskim, gdzie się kształcił prywatnie, a potem uczęszczał do gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu. Nie dokończył jednakowoż studiów gimnazjalnych, lecz udał się do Rzymu, gdzie zdał maturę gimnazjalną, a potem studiował teologię i filozofję.

Ks. Paweł Gregor | fot. D.Wajs

W Rzymie uzyskał stopień licencjata św. kanonów i filozofji. Na kapłana został wyświęcony w r. 1883. Po powrocie do kraju powołany został na wikarjat do Granowa, gdzie spędził na gorliwej pracy lat 3, poczem otrzymał prezentę na probostwo w Rakoniewicach, gdzie pasterzując przez lat 44, wychowuje prawie dwa pokolenia.

Znaną była ogólnie jego gorliwość w winnicy Pańskiej, jego nieugiętość w obronie praw Kościoła, a pzedewszystkiem jego budująca skromność. Nic nie wymagając dla siebie, żył jakby najuboższy zakonnik, spędzając czas wolny na studjach i kontemplacji. To też Ojciec św. w uznaniu jego szczytnego pojmowania obowiązków zamianował go swym kapelanem honorowym. Za jego czasów stanął w r. 1924, dzięki wielkodusznemu patronowi kościoła, szambelanowi hr. Marcelemu Czarneckiemu w Rakoniewicach, obszerny i wspaniały kościół murowany, odznaczający się wielkiem artyzmem; rozbudowania zaś swego domu w skromności swojej śp. ks. Gregor nie pragnął.

Mimo słabowitego zdrowia śp. ks. Gregor dożył sędziwego wieku 73 lat, zapisując w testamencie majątek swój i bibliotekę diecezji.

Zmarł 20 stycznia 1931 r. o godz. 10-ej wieczorem. Zwłoki jego odprowadzono na wieczny odpoczynek przy licznym udziale towarzystw oraz ludności miejscowej i pozamiejscowej. Liczne wieńce złożone na grobie, stwierdzały dowód uznania i przywiązania duszpasterza.

Źródła


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×