Otwarcie Ochronki w Rakoniewicach

| 27 września 2014
XX-lecie międzywojenne

W niedzielę, dnia 26 listopada 1922r. nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie ochronki polskiej w mieście Rakoniewicach. Aktu poświęcenia dokonał czcigodny ks. prałat Gregor, w obecności członków tymczasowego zarządu ochronki, grona obywateli i uczęszczającej do ochronki dziatwy.

Dzieci z Ochronki na ulicy Grodziskiej w Rakoniewicach

Dzieci z Ochronki na ulicy Grodziskiej w Rakoniewicach. | fot. zbiory G.Hoffmann

Zakład ten naszemu miastu tak bardzo potrzebny, stanął z inicjatywy burmistrza Śniateckiego, inspektora Konopińskiego i ks. prałata Gregora.

Dzięki niestrudzonej pracy członków tymczasowego zarządu nad utworzeniem tego dzieła i dzięki ofiarności obywatelstwa, a mianowicie p. hrabiego Czarneckiego z Rakoniewic, który znacznemi ofiarami przyczyny się do ułatwienia pracy zarządowi i rozwiązania tego problemu, miało obywatelstwo sposobność przekonać, iż przy dobrej woli i chęci można dokonać bardzo wiele nawet ponad siły.

Ochronka mieści się w gmachu miejskim przy ulicy Grodziskiej 34/35.
Cześć wam Obywatele, którzyście się przyczynili swą pracą i ofiarnością do utworzenia tak szczytnego dzieła. Nie ustawajcie w dalszej pracy nad szerzeniem oświaty. Oświata ludu dokona cudu.

Przy tej sposobności pozwalam sobie naszym władzom szkolnym zwrócić uwagę, iż obywatele, mając niedogodną komunikację kolejową, nie mają możliwości kształcenia dzieci w gimnazjum. Wobec tego prosimy i domagamy się, aby państwo w sprawie oświaty dla naszego miasta również coś poczyniło. Władze szkolne zaskarbiły sobie wdzięczność obywatelstwa miasta Rakoniewic otwierając w tutejszym mieście szkołę wydziałową, która tu ma zupełnie rację bytu, albowiem obywatele niezamożni nie są w stanie dzieci swych kształcić poza domem a mianowicie w obecnych anormalnych czasach.

Jeden z obywateli.


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×