Pomnik „Wolności” ku czci poległych z Rakoniewic

| 29 października 2014
XX-lecie międzywojenne

Pomnik „Wolności” powstał „ku czci poległych z Rakoniewic”. Taki tekst został umieszczony w ogłoszeniu o przetargu publicznym na wykonanie pomnika „Wolności”, które ukazało się w numerze 80 gazety „Orędownik na powiat wolsztyński” z 14 lipca 1930 roku.

Pomnik wolności na ulicy Pocztowej

Pomnik "Wolności" przy ulicy Pocztowej w Rakoniewicach. | fot. zbiory D.Wajs

Co może oznaczać fragment „ku czci poległych z Rakoniewic”? Ogłoszenie przetargowe tego nie wyjaśnia, ale można się domyślać, że chodzi o mieszkańców Rakoniewic, którzy przelali krew w powstaniu wielkopolskim i w bitwie warszawskiej. Taki wniosek może wypływać z faktu, iż po jednej ze stron pomnika umieszczono napis „Cieniom poległych ZR 1919 1920 wdzięczni rodacy”.

Treść przetargu:

Przetarg publiczny
na wykonanie pomnika „Wolności” z betonu i piaskowca ku czci poległych z Rakoniewic pow. Wolsztyńskiego.
Oferty należy złożyć w Magistracie w Rakoniewicach do dnia 26 lipca 1930 roku do godziny 10:00 w zapieczętowanej kopercie z odnośnym napisem przy użyciu podkładek submisyjnych, które wydaje się za opłatą 3,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30 przez Magistrat.
Wybór oferenta lub nieudzielnie zlecenia zastrzega sobie Magistrat. Wszelkich informacji udziela się w biurze Magistratu w godzinach służbowych.

MAGISTRAT, Śniatecki, burmistrz.

Ciekawostką jest fakt, iż Stanisław Wojciechowski (znany rakoniewicki architekt i budowniczy) pierwszy projekt pomnika – jeden z kilku –  wykonał już 18 lutego 1929 r.

Kiedy dokładnie wybudowano pomnik nie wiadomo, ale wiemy, że na jego lokalizację wybrano plac przy ulicy Pocztowej. Wiemy również, że 3 maja 1934 roku pod pomnikiem „Wolności” odbyła się podniosła uroczystość patriotyczna, w której wzięli udział członkowie różnych organizacji społecznych, a także przedstawiciele władzy lokalnej i powiatowej.

Rysunek techniczny pomnika Wolności

Rysunek techniczny pomnika „Wolności” z 18 lutego 1929 roku. | fot. zbiory D.Wajs

Jak wynika z ogłoszenia o przetargu pomnik miał zostać wykonany z betonu i piaskowca.

Jego wymiary wynosiły odpowiednio:

Po obu stronach pomnika umieszczono napisy:
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” oraz „Cieniom poległych ZR 1919 1920 wdzięczni rodacy”

Pomnik „Wolności” został zburzony przez Niemców w czasie okupacji. Na jego miejscu stanęła figura Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, którą wybudowano w 1947 r. gdy posługę kapłańską w parafii Rakoniewice pełnij ksiądz proboszcz dr Józef Buraczewski.

Pomnik wolności przy ulicy Pocztowej w Rakoniewicach

Pomnik wolności przy ulicy Pocztowej w Rakoniewicach. | fot. zbiory D.Wajs


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×