Przychodnia z prawdziwego zdarzenia

| 27 kwietnia 2015
PRL

Ćwierć wieku temu rozpoczął pracę w Rakoniewicach (woj. Poznańskie) doktor Edmund Francuszkiewicz. Przez wiele lat leczył mieszkańców kilkunastu wsi tej gminy, korzystając ze swej bogatej wiedzy i dostępnych mu środków. Przychodnia zdrowia w Rakoniewicach wśród tych „środków” należała niewątpliwie do... najskromniejszych. Składało się na nią kilka pomieszczeń, w których mieściły się 3 gabinety ogólne, poradnia dla kobiet i gabinet stomatologa. Pracowało tu dotychczas trzech lekarzy i jeden stomatolog. Tym większa radość sprawiło personelowi tej placówki otwarcie w Rakoniewicach – w ostatnich dniach minionego roku – nowej przychodni zdrowia, która spełnia wszelkie warunki stawiane placówce tego typu. Przychodnia w Rakoniewicach została zbudowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Ośrodek zdrowia w Rakoniewicach

Nowa przychodnia zdrowia w Rakoniewicach (1979 r.) | fot. Dziennik Ludowy

Dla porównania z warunkami jakie istniały tu poprzednio, warto wymienić, co mieści się w nowej przychodni. Zacznijmy od poradni służących ochronie zdrowia kobiet i dzieci. Jest tu poradnia „K” wraz z osobnym gabinetem, stanowiącym „szkołę matek”, gabinet lekarza ginekologia i położnej, pracownia cytologiczna (profilaktyka chorób nowotworowych), poradnia dziecięca osobno dla dzieci zdrowych i chorych, gabinet zabiegowy i punkt szczepień. Dla wszystkich placówek lecznictwa otwartego w gminie pracuje gminne laboratorium analityczne.

Na poradnię ogólną składają się m.in. gabinety dla lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów, gabinet zabiegowy, gabinet fizykoterapii, pokój dla pracownika socjalnego, zajmującego się sprawami bytowymi ludzi starych, samotnych, inwalidów itp. Całość uzupełniają pomieszczenia socjalne dla personelu oraz 4 mieszkania dla pracowników tej placówki. Przychodnia wyposażona jest w najnowszy sprzęt medyczny, służący lekarzom różnych specjalności: okuliście, laryngologowi, ortopedzie, neurologowi, a także w elektrokardiograf. Przychodnia wyposażona jest też w radiotelefon umożliwiający porozumiewanie się z ośrodkami zdrowia w kilku sąsiednich gminach, a także w samochód sanitarny służący dowożeniu lekarza do pacjentów – noworodków na wsi.

Dr Edmund Francuszkiewicz, który kiedyś pracował tu sam, obecnie jest kierownikiem przychodni. Jej personel tworzą obecnie: 5 lekarzy medycyny, 2 lekarzy stomatologów, położna rejonowa, laborantka medyczna. Ponadto są tu zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin lekarze specjaliści: okulista, laryngolog, ortopeda, neurolog i internista. Warto podkreślić, że przychodnia zdrowia w Rakoniewicach – jako jedna z nielicznych placówek w Poznańskiem otwartej służby zdrowia – ma lekarza ginekologia z II stopniem specjalizacji, którym jest dr Halina Kulesza. Dzięki jej pracy już obecnie 90 procent kobiet – mieszkanek wsi w gminie objęto wczesną opieką położniczą. Ma to niebagatelne znaczenie dla profilaktyki chorób nowotworowych.

Przychodnię zdrowia w Rakoniewicach zbudowano kosztem 6 milionów złotych, a na jej wyposażenie w sprzęt medyczny przeznaczono blisko 2 miliony złotych. Pomocy w jej budowie udzieliły niektóre miejscowe zakłady pracy. Honorowymi odznakami NFOZ wyróżniono kilka osób oraz oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Ruchocicach, Spółdzielnię Kółek Rolniczych i Urząd Miasta i Gminy w Rakoniewicach.

Podkreślając fakt, że piękny obiekt w Rakoniewicach został zbudowany całkowicie ze środków społecznych wpłacanych na konto NFOZ, dodać trzeba, że mieszkańcy Rakoniewic i okolicznych wsi należą do czołówki wojewódzkiej w świadczeniach na ten szlachetny cel. Czyż trzeba lepszego dowodu na społeczną przydatność i potrzebę tych świadczeń?

Józef Mozio
Źródło: Dziennik Ludowy z 9.01.1980 r.


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×