Rakoniewice w cieniu swastyki hitlerowskiej w latach okupacji 1939-1945

| 1 września 2014
II wojna światowa

Oddziały wojsk niemieckich wkroczyły do Rakoniewic 7 września 1939 r. w czwartek. Niemcy – mieszkańcy Rostarzewa, Głodna, Stodolska, Goli, Rakoniewic, Tarnowy, Goździna i Drzymałowa witali hitlerowskie oddziały wojskowe z ogromnymi naręczami kwiatów.

Rynek w czasie okupacji hitlerowskiej.

Rynek w czasie okupacji hitlerowskiej. | fot. zbiory Dariusz Wajs

1 września 1939 r. – Wybuch II wojny światowej. Niemcy zaczęli ostrzeliwać nadgraniczne miejscowości. W Małej wsi zabili sołtysa Stanisława Tomysa. Już wieczorem w okolicach Wolsztyna płonęły stogi zboża i słomy. Mosty na Dojcy zostały wysadzone w powietrze. W nocy spłonął dworzec kolejowy w Wolsztynie.

3 września 1939 r. – Niemcy aresztowali w Kopanicy ks. Kanonika Edmunda Majkowskiego.

5 września 1939 r. – Do Wolsztyna wkroczyły pierwsze oddziały Wermachtu, owacyjnie witane przez ludność niemiecką. Na ich domach wywieszono flagi niemieckie i swastyki hitlerowskie.

7 września 1939 r. (czwartek) – Oddziały wojsk niemieckich wkroczyły do Rakoniewic. Niemcy – mieszkańcy Rostarzewa, Głodna, Stodolska, Goli, Rakoniewic, Tarnowy, Goździna i Drzymałowa witali hitlerowskie oddziały wojskowe z ogromnymi naręczami kwiatów. Żołnierzy przyjmowano w mieszkaniach przy suto zastawionych stołach. Na wszystkich domach niemieckich właścicieli od razu pojawiły się swastyki. Chorągwie te były już dawno przygotowywane w okresie, kiedy Polacy jeszcze nie myśleli o wojnie. Niemieccy gospodarze wpadli w dziki szał radości. Dla ludności polskiej wspomnianych wyżej miejscowości nadeszły dni pełne grozy. Zaczął się ponury okres okupacji hitlerowskiej. Miasto przeszło pod zarząd wojskowy okupanta. Powołano nowy Zarząd Miejski z burmistrzem Bussem. Rakoniewice przemianowano na Rakwitz. Zakazano używania języka polskiego; językiem urzędowym był wyłącznie język niemiecki.
Polakom nie wolno było przebywać w godzinach policyjnych na ulicach i na rynku. Wiele rodzin, które opuściły w panice swoje domy i mieszkania w pierwszych dniach wojny, nie mogło już do nich wrócić. Domy i mieszkania zajmowali Niemcy. Na specjalnych formularzach dokonano nowej rejestracji mieszkańców.


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×