Spacerkiem po Rakoniewicach

| 19 listopada 2015
PRL

Rakoniewice – niewielkie miasteczko położone przy sosie Poznań – Wolsztyn. Siedziba Prezydium GRN (Gromadzka Rada Narodowa), poczta, liczne sklepy, kawiarnia, gospoda, zabytkowy kościół poewangelicki leżący w gestii Konserwatora Wojewódzkiego, filia POM, gazownia, winiarnia, Bank Spółdzielczy, dobrze rozbudowana GS oraz Spółdzielnia Pracy Ozdób Choinkowych „Odrodzenie” przynosząca splendor miastu nie mniejszy jak zabytkowe kamieniczki z podcieniami na Rynku, pochodzące z połowy XVIII w. Rakoniewice prawa miejskie uzyskały w 1662 r., ale wzmiankowano już o nich w XIII w.

Rynek w Rakoniewicach

Rynek w Rakoniewicach. | fot. zbiory D.Wajs

Ludność

Liczy ok. 2 tys. mieszkańców. Wielu dojeżdża do pracy do Wolsztyna, Powodowa, Lubonia, a nawet i do Poznania. Zaś do Rakoniewic codziennie zjeżdżają kobiety, które w sumie ok. 100 znalazły zatrudnienie przy popularnych bombkach. Praca niestrudzonych rąk kobiecych jest tu szczególnie ceniona a ich pomysłowość, precyzja przy malowaniu nadaje urodę ozdobom znanym na całym świecie.

Krawiecka Spółdzielnia „RENOMA” z Poznania dała zatrudnienie 30 kobietom, które chałupniczo w domu wykonują pracę w zakresie usług krawieckich.

Akcja 2 x P

w Rakoniewicach potraktowana została poważnie. Do tej pory odnowiono fasady 20 budynków, a dalsze 10 otrzyma do końca roku nową szatę. Odnowiono płoty, malując stare, względnie stawiając nowe, przybyło zieleńców, powstaje nowy ogródek jordanowski stawiany w czynie przez filię POM. Zmodernizowano sklepy, kawiarnia nabrała rumieńców.

Rynek w Rakoniewicach

Rynek w Rakoniewicach. | fot. zbiory D.Wajs

Spółdzielnia „ODRODZENIE” położyła nową nawierzchnię na drodze z której codziennie korzysta, zaś Gminna Spółdzielnia położyła przy swej bazie chodnik o powierzchni 125 m2, na boisko szkolne nawiozła piasek „Winiarnia” zadeklarowała postawienie ogródka jordanowskiego przy ul. Wolsztyńskiej. W przyszłym roku ozdobią miasto krzewy, które w czynie społecznym przekaże Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza. W akcję „Poznański Porządek” włączają się również prywatni rzemieślnicy.

Rajd po sklepach

przyniósł normalne w takich sytuacjach spostrzeżenia. Wolsztyniacy przyjeżdżają zaopatrzyć się w ciuszki z importu, których rzeczywiście jest tu sporo. Ja wróciłem w nowym obuwiu, w które regularnie zaopatruję się w Rakoniewicach. Estetyczne sklepy istotnie są dobrze zaopatrzone. Inna sprawa, że mieszkańcy Rakoniewic jeżdżą po zakupy do Wolsztyna, ale to zupełnie inny problem wymagający specjalnego opracowania.

Czytelnictwo

z tym nie jest najgorzej. Na jednego mieszkańca przypada 21,3 książki co jest cyfrą powyżej średniej powiatowej. Biblioteka liczy 7.066 woluminów na plan 630 czytelników. Korzysta z niej 569 czytelników, co stanowi 30 procent mieszkańców miasta. Głównie rozczytana jest młodzież ucząca się; 304 – to stali bywalcy biblioteki. Na plan roczny 15.000 wypożyczeń wykonano 11.593. Biblioteka posiada swój punkt przy Spółdzielni „ODRODZENIE”.

Świetlica

to sprawa urastająca w Rakoniewicach do rangi problemu. Za kwotę 41.309 zakupiony zostanie sprzęt. Gry świetlicowe, stoły (część sprzętu już zakupiono) oraz telewizor do odbioru w kolorze. Młodzież siedząca w kawiarni mówi mi: Niech pan napisze, że (nieczytelny tekst) kawiarnia – bar. Bliskość tych dwóch lokali nie jest tu bez znaczenia. Świetlica „gnieździ” się, bo trudno to inaczej nazwać, w jednym pomieszczeniu zabytkowej kamieniczki. Że to zabytek, to jeszcze nie powód do dumy. Jak prowadzić szeroki wachlarz zajęć klubowych w jednym pomieszczeniu? To co, że garniemy się do pracy w klubie? Nikt i tak tego nie rozumie! Mimo usilnych starań Prezydium nie uzyskało zgody na zagospodarowanie pomieszczenia w nowo wybudowanym przedszkolu. Nie rozumiemy dlaczego nie przydzielono pomieszczeń „PRAKTYCZNEJ PANI” skoro nam nie zaufano, a wiemy, że takie starania czyniła „Liga Kobiet”. W Prezydium dowiedziałem się, że piwnicę wydzierżawiono Narodowemu Bankowi w Poznaniu. Magazynują w niej sprzęt pokolonijny.

A czym żyją

zakłady pracy? Gminna Spółdzielnia skupem ziemniaków. Zaplanowano skupić ich w tym roku ogólem 1.000 ton (404 z kontraktacji, 646 z wolnego rynku) Druga aktualna sprawa – to wymiana materiały siewnego, zaopatrzenia rolników w opał i nawozy mineralne na akcję jesienną, zaopatrzenie sklepów przed wykopkami. Kosztem 700 tys. zł, rozbudowana została baza sprzętu aby sprawniej przejmować żywiec. Ukończono budowę sklepu w Tarnowie, planuje się budowę takiego w Ruchocicach i w Gninie.

Wystawa bombek zakładu Odrodzenie

Wystawa bombek zakładu produkcyjnego Odrodzenie na rakoniewickim rynku. | fot. zbiory D.Wajs

Spółdzielnia „ODRODZENIE” żyje budową nowego zakładu pracy, który w 1974 roku zatrudni dodatkowo 100 kobiet. Koszt budowy wyniesie 7 mln zł. W tym roku zaczynają budowę magazynów, „ODRODZENIE” bierze stały udział we współzawodnictwie. W zeszłym roku w skali WZSO zajęło III miejsce. Z informatora WZSP wynika, że na 151 spółdzielni tego pionu „ODRODZENIE” jest w pierwszej piątce spółdzielni wiodących. Weszli na rynek z nowymi wyrobami o wartości 4,5 mln zł.

Co warto zobaczyć?

W Rakoniewicach? Atrakcją turystyczną są słynne kamieniczki. Przydałoby się trochę reklamy. Dlaczego by nie postawić u wlotów do miasta atrakcyjnych tablic proponujących turystom zwiedzanie XVIII wiecznych kamieniczek? Turyści przy okazji zwiedzą miasto.

Domy podcieniowe w Rakoniewicach

Domy podcieniowe w Rakoniewicach. | fot. zbiory D.Wajs

Najwyższe pora, aby uderzyć na alarm. Kolorowy telewizor, parę gier świetlicowych i pracownik k.o. (przyp. red. kulturalno-oświatowy) nie rozwiąże problemu świetlicy, której miasto potrzebuje z prawdziwego zdarzenia.

Może w dobie reorganizacji znajdzie się jakiś budynek na MŁODZIEŻOWY KLUB KULTURY. Zresztą nie nazwa jest ważna. Zaufajmy młodym. Stare wiekiem Rakoniewice muszą wierzyć młodym, bowiem oni będą w przyszłości decydować o jego kształcie. Warto zacząć od kultury, działacze są, a więc… (W.K.).

Źródło: Niewiadomo – artykuł znaleziony w zbiorach własnych.
Pochodzi sprzed 1974 roku na co wskazuje treść zawarta w punkcie „A czym żyją”.


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×