Ulica Krystyny w Rakoniewicach

| 22 lutego 2015
Drogi do wolności

Ulica ta różni się od pozostałych ulic Rakoniewic, jest szersza i ma inną zabudowę. Nazwa ulicy pochodzi od Krystyny Poniatowskiej, która wraz z ojcem i dużą grupą braci czeskich uciekających między innymi z Moraw przybyła do Polski.

Ulica Krystyny w Rakoniewicach

Ulica Krystyny w Rakoniewicach - zdjęcie wykonane prawdopodobnie w XX wieku. | fot. zbiory G.Hoffmann

Krystyna Poniatowska urodziła się w 1610 r. w Leszczynie k. Złotoryi, jej ojcem był polski szlachcic. W 1615 pojechała do Mlada Boleslav (miasto statutarne w Czechach, w kraju środkowoczeskim), gdzie ojciec został rektorem w szkole. Z powodu wojny trzydziestoletniej uciekli na Śląsk, wychowała się na zamku w Brannie. Tam od 1627 r. zaczęła dostawać wizji, w których przepowiadała przyszłość. Wizje spisywała, a wydał je później Jan Amos Komeński. W 1628 r. dotarła do Leszna. Rafał Leszczyński, gdy dowiedział się o jej wizjach, zwołał konsylium, którzy mieli się wypowiedzieć na ten temat, byli tam lekarze i duchowni. Większość opowiedziała się za zaburzeniami psychicznymi. Innego zdania byli Johnston i Komeński – uznali, że pochodzenie wizji jest ponadnaturalne.

Zmarła 6.12.1644 prawdopodobnie na gruźlicę Jej synem był Daniel Vetter, drukarz. Bronisław Grabowski w 1900 r. wydał dramat „Prorokini. Światłość w ciemności”, który miał być wystawiony w Pradze ale nie stało się to, bo autor zmarł i projektu nie zrealizowano.

Ulica Krystyny w 1935 roku – uchwałą Rady Miejskiej – została przemianowana na ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego dla upamiętnienia Wielkiego Wodza.
Pierwotna nazwa ulicy została przywrócona prawdopodobnie po wojnie w 1945 roku. Jednak ze względu na brak źródeł trudno to ustalić.

Źródła


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×