Złożyli kwiaty w rocznicę wybuchu II wojny światowej

| 6 października 2014
Aktualności

Z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Rakoniewicach Krzysztofa Krawczyka i zastępcy burmistrza Rakoniewic Arkadiusza Pawłowskiego złożyli biało-czerwoną wiązankę kwiatów na pomniku poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Rakoniewic.

Gerard Tomiak, Krzysztof Krawczyk i Arkadiusz Pawłowski składają kwiaty

Od prawej: Krzysztof Krawczyk - przewodniczący Rady Miejskiej w Rakoniewicach, Gerard Tomiak - burmistrz Rakoniewic, Arkadiusz Pawłowski - z-ca burmistrza Rakoniewic. | fot. www.rakoniewice.pl

Przypomnijmy, pomnik pomordowanych w latach 1939/1945 został poświęcony 8 maja 1980 roku. Inicjatorem budowy pomnika był ksiądz Stefan Tomczak, wieloletni więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Pomnik został ufundowany przez parafian Rakoniewic i kolegów z USA.

Źródło: www.historiarakoniewic.pl


Komentarze

Czytaj nasze portale
×
Wyszukaj w HistoriaRakoniewic.pl
×